Shaqooyinka Muhiimka Ah ee Geedisocodka Horumarinta Manhajka & Cilmibaadhista Qabto

 • Diyaarinta Manhajka Deegaanka.
 1. Si loo helo manhaj ku baxaya luuqada Afka hooyo waxa waaxdu diyaarisaa manhajka Deegaanka.
 2. Waxa uu geedisoocdku xulaa macalimiinta & aqoonyahaniinta Diyaarinaysa Manhajka.
 3. Waxa uu diyaariyaa Tixraaca Heshiiska(TOR) Xubnaha Diyaarinaya Manhajka Deegaanka
 4. Waxaa la deegaameeyaa muqararka(Syllubuska) ay diyaariso Wasaarada Waxbarashada Fadaraalku.
 5. Manhaka waxa lagu saleeya ba’ayda/Deegaanka.
 6. Masuuliyada deegaanku ee manhaj diyaarintu waa fasalada 1-8.
 7. Luuqada baris barasho ee fasalada 1-8 waa Af-soomaali.
 8. Maado ahaan Axmaariga waxaa Deegaankena laga bilaaba fasalka 3aad.
 9. Fasalada 9-12 waxaa diyaariso Wasaarada Waxbarashada Fadaraalka.
 10. Waxaa sidoo kale qaybtani diyaarisaa buugta akhriska dheeriga ah(Supplemantary reading materials) ee dhamaan maadooyinka.
 11. Waxa uu geedisocodku tababaraaa Macalimiinta ama xubnaha aqoonyahanka ah ee Diyaarinaya Manhajka.
 12. Waxa uu geedisocodku diyaariyaa muqararka(sylubus) loo adeegsanayo waxbarashada raadiyaha.
 13. Waxaa geedisocodka ay tahay in Internetka lagu baahiyo Manhajka waxbarashada si ay u fududaato helitaanka buugtu.
 14. Daabacaada & Qaybinta Qalabka Barisbarasho.
 1. Waaxdu waxa ay daabacdaa manhajka  dugsiyada hoose , dhexe ee deegaanka.
 2. Waxa ay samaysaa daraasad ku saabsan baahida buugta ee ka jirta degmo walba.
 3. Waxa ay diyaarisaa cadadka loo baahan yahay sanadkasta.
 4. Waxaa samaysaa Cabirid(Projection) shan sanadle ah oo lagu cabirayo tirada buugta loo baahan doonaa mudada uu manhajkaasi jirayo.  Waxayna la wadaagtaa Wasaarada Waxbarashada Fadaraalka.
 5. Waxa ay waaxdu dabagal ku samaysaa manhajka la daabacayo.
 6. Waxa ay qaybisaa manhajka la soo daabacay iyada oo u eegaysa baahida, tirada ardayda ama miisaaniyada ay leedahay degmo/M.Magaalo.
 7. Waxa ay dabagal ku samaysaa sidii buugta la qaybiyay ay ku gaadhi lahaayeen gacanta ardayda,
 8. Waxa ay waaxdu hubisaa in manhajka la daabcayo yahay mid waafaqsan heshiiskii daabacaada ee la galay(Specifications).
 9. Waxa kale oo waaxdu qaybisaa qalabka shaybaadhka(labarotory) dugsiyada sare.
 10. Waxa au qaybtani sidoo kale diyaarisaa qalabaynta dugsiyada sare ee deegaanka.
 11. Cilmibaadhista Manhajka
 1. Si loo hubsado in manhajku yahay mid ku haboon ardayda deegaanka waxaa lagu sameeyaa Qiimayn
 2. Waxaana waaxdu tababartaa sidii Macalimiintu u samayn lahaayeen Qiimaynta manhajka.
 3. Waxa ay waaxdu qabataa aqoonkorodhsi kor loogu qaadayo manhajka waxbarashada deegaanka lana ururiya gashiyada dheeraadka ah.
 4. Waxaa lala wadaagaa Goldalooloyinka lagu arkay manhaja Wasaarada Waxabarashada Fadaraalka.
 5. Waxa ay waaxdu si gaar ah u uruurisaa Eray Bixinta Maadooyinka Sayniska ah.
 6. Waxa ay xushaa Maadooyinka & Mawduucyada ay tahay in laga diyaariyo Buugta Akhriska Dheeriga ah.
 7. Waxa ay manhajka cusub ku baraarujisaa ama isbartaa macalimiinta dugsiyada wax ka dhiga(Curriculum Oreintation)